Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Về việc thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021
Số ký hiệu văn bản 02/UBND-NV
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn bản của tỉnh Nam Định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV thực hiện BC thống kê VTLT 2021.pdf
Biểu mẫu thống kế công tác văn thư lưu trữ năm 2021.xlsx
CV 2768 về BC VTLT.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang