Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Nghị quyết cảu Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 07-NQ/HU
Ngày ban hành 21/12/2021
Ngày hiệu lực 21/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết cảu Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NQ_07_HUsigned_20211224075752366360.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang