Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 281/TB-UBND
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày hiệu lực 22/12/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn bản của tỉnh Nam Định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB_hop_ve_COvid_ngay_2112 (1).pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang