Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Bản sao Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 Ban Chấp hành Trung ương về " Thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Số ký hiệu văn bản 80-BS/HU
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 09/12/2021
Trích yếu nội dung Bản sao Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 Ban Chấp hành Trung ương về " Thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Hình thức văn bản Tài liệu
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bs_80_hu_20211210090841815810.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang