Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Bản sao Quyết định số 883-QĐ/BTGTW, ngày 24/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về " Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện.
Số ký hiệu văn bản 79-BS/HU
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 09/12/2021
Trích yếu nội dung Bản sao Quyết định số 883-QĐ/BTGTW, ngày 24/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về " Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện.
Hình thức văn bản Tài liệu
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bs_79_hu_20211210090459801800.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang