Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Tài liệu phục vụ Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 05/TB- HĐND
Ngày ban hành 24/11/2021
Ngày hiệu lực 24/11/2021
Trích yếu nội dung Tài liệu phục vụ Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Tài liệu
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong-bao-du-kien-chuong-trinh-ki-hop-thu-ba-chuan-.doc
bc-giai-quyet-y-kien-cu-tri-ky-2-hdnd-huyen-khoa-xix.pdf
bc-tinh-hinh-kt-xh-2021-phuong-huong-nhiem-vu-2022-tom-tat-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang