Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Số ký hiệu văn bản 19-KL/TW
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày hiệu lực 14/10/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn bản Trung ương
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bs_72_hu_20211028042107157150.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang