Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Số ký hiệu văn bản 35-QĐ/TW
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn bản Trung ương
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bs_73_hu_20211028042427278270.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang