Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19
Số ký hiệu văn bản 126/NQ-CP
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn bản Trung ương
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 126_nq_cp_08102021_signed.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang