Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Bản sao báo cáo số 21 kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/TW
Số ký hiệu văn bản 77 - BSHU
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày hiệu lực 09/11/2021
Trích yếu nội dung Bản sao báo cáo số 21 kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/TW
Hình thức văn bản Tài liệu
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bs_77_hu_20211109080546649640.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang