Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Sao lục Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDs tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDs tại Việt Nam trước năm 2030
Số ký hiệu văn bản 55-BS/HU
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021
Trích yếu nội dung Sao lục Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDs tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDs tại Việt Nam trước năm 2030
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bs_55_hu_20210720031358637630.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang