Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 03-CT/TW
Ngày ban hành 19/05/2021
Ngày hiệu lực 19/05/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bs_51_hu_20210713090834487480.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang