Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Hội cựu chiến binh ở cơ sở và Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh huyện Ý Yên lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số ký hiệu văn bản 09/TT-HU
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày hiệu lực 30/06/2021
Trích yếu nội dung Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Hội cựu chiến binh ở cơ sở và Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh huyện Ý Yên lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hình thức văn bản Thông tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt_09_husigned_20210630021815564560.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang