Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Danh mục các công trình, dự án đề nghị hủy tên nhà đầu tư trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản Danh mục
Ngày ban hành 30/07/2019
Ngày hiệu lực 30/07/2019
Trích yếu nội dung Danh mục các công trình, dự án đề nghị hủy tên nhà đầu tư trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Tài liệu
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân Huyện
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm danh-muc-136-da-xoay.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang