Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
Số ký hiệu văn bản Dự toán
Ngày ban hành 09/01/2018
Ngày hiệu lực 09/01/2018
Trích yếu nội dung Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
Hình thức văn bản Dự toán
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2018-11-da-xoay.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang