Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
Số ký hiệu văn bản Dự toán chi ngân sách
Ngày ban hành 23/01/2017
Ngày hiệu lực 23/01/2017
Trích yếu nội dung Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
Hình thức văn bản Dự toán
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2017-11-da-xoay.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang