Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 01
Ngày ban hành 22/05/2018
Ngày hiệu lực 22/05/2018
Trích yếu nội dung Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Bản đồ
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ban-do.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang