Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn và Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ý Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số ký hiệu văn bản 13-TT/HU
Ngày ban hành 05/04/2018
Ngày hiệu lực 05/04/2018
Trích yếu nội dung Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn và Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ý Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Hình thức văn bản Thông tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 13-dh-mttq.doc
Chung nhan Tin Nhiem Mang