Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Câu hỏi Thi tìm hiểu 70 năm truyền thống LLVT tỉnh Nam Định (20/4/1947 - 20/4/2017) LLVT huyện Ý Yên (27/5/1947 - 27/5/2017)
Số ký hiệu văn bản Thi tìm hiểu 70 năm truyền thống LLVT
Ngày ban hành 08/10/2016
Ngày hiệu lực 20/09/2016
Trích yếu nội dung Câu hỏi Thi tìm hiểu 70 năm truyền thống LLVT tỉnh Nam Định (20/4/1947 - 20/4/2017) LLVT huyện Ý Yên (27/5/1947 - 27/5/2017)
Hình thức văn bản Câu hỏi
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cau-hoi-thi-tim-hieu-70-nam-truyen-thong-llvt.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang