Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ý Yên năm 2024
Số ký hiệu văn bản 937/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực 21/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ý Yên năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 21/2/2024
Tài liệu đính kèm document-76-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang