Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương SX ĐVHC giai đoạn 2023-2025 Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng
Số ký hiệu văn bản 05/HĐND
Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực 21/02/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua chủ trương SX ĐVHC giai đoạn 2023-2025 Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân Huyện
Người ký duyệt 21/2/2024
Tài liệu đính kèm document-75-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang