Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

v/v Thực hiện QĐ số 238- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số ký hiệu văn bản 706/CV/HU
Ngày ban hành 22/01/2024
Ngày hiệu lực 22/01/2024
Trích yếu nội dung v/v Thực hiện QĐ số 238- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 22/1/2024
Tài liệu đính kèm document-60-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang