Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

v/v Thông báo ý kiến của Ban Thường Vụ Huyện ủy về Chương trình Giám sát cuẩ MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện năm 2024 theo QĐ số 217- QĐ /TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị ( khóa XI )
Số ký hiệu văn bản 571- TB-HU
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày hiệu lực 25/01/2024
Trích yếu nội dung v/v Thông báo ý kiến của Ban Thường Vụ Huyện ủy về Chương trình Giám sát cuẩ MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện năm 2024 theo QĐ số 217- QĐ /TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị ( khóa XI )
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 25/1/2024
Tài liệu đính kèm document-57-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang