Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2024
Số ký hiệu văn bản 01/TT-HĐND
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân Huyện
Người ký duyệt 30/1/2024
Tài liệu đính kèm document-46-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang