Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Về việc tạm phân bổ biên chế các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội của huyện Ý Yên năm 2024
Số ký hiệu văn bản 778/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/01/2024
Ngày hiệu lực 29/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc tạm phân bổ biên chế các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội của huyện Ý Yên năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 29/1/2024
Tài liệu đính kèm document-41-.pdf
document-42-.pdf
document-43-.pdf
document-44-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang