Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Nghị quyết kỳ họp thứ 10
Số ký hiệu văn bản 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/01/2024
Ngày hiệu lực 12/01/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết kỳ họp thứ 10
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân Huyện
Người ký duyệt 12/1/2024
Tài liệu đính kèm document-3-.pdf
document-10-.pdf
document-11-.pdf
document-4-.pdf
document-5-.pdf
document-6-.pdf
document-8-.pdf
document-9-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang