Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v kiện toàn Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện
Số ký hiệu văn bản 489/QD-UBND
Ngày ban hành 09/01/2024
Ngày hiệu lực 09/01/2024
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 9/1/2024
Tài liệu đính kèm document-86-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang