Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2023
Số ký hiệu văn bản 473/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2024
Ngày hiệu lực 08/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 8/1/2024
Tài liệu đính kèm document-82-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang