Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện Ý Yên
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2024
Ngày hiệu lực 02/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện Ý Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 2/1/2024
Tài liệu đính kèm 3.7.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang