Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản của người được lấy phiếu tín nhiệm
Số ký hiệu văn bản 32/HĐ
Ngày ban hành 14/11/2023
Ngày hiệu lực 14/11/2023
Trích yếu nội dung về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản của người được lấy phiếu tín nhiệm
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân Huyện
Người ký duyệt 14/11/2023
Tài liệu đính kèm document-18-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang