Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn bền vững, giảm sử dụng thuốc BVTV
Số ký hiệu văn bản 873/UBND-NN
Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực 31/08/2023
Trích yếu nội dung Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn bền vững, giảm sử dụng thuốc BVTV
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 31/ 8/2023
Tài liệu đính kèm document-19-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang