Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (tuần từ 12/9/2023 đến 19/9/2023)
Số ký hiệu văn bản 375/BC-TCTTKĐA
Ngày ban hành 21/09/2023
Ngày hiệu lực 21/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (tuần từ 12/9/2023 đến 19/9/2023)
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 21/9/2023
Tài liệu đính kèm document-18-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang