Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP - Thí sinh dự thi vòng 2 - kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ý Yên năm 2023
Số ký hiệu văn bản 06/TB-HĐTD
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO TRIỆU TẬP - Thí sinh dự thi vòng 2 - kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ý Yên năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 15/9/2023
Tài liệu đính kèm document-5-.pdf
document-6-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang