Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ công tác thực hiện Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 375/QĐ-HU
Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ công tác thực hiện Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 12/9/2023
Tài liệu đính kèm document-50-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang