Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

v/v Kế hoạch tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng...
Số ký hiệu văn bản 89/KH-HU
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung v/v Kế hoạch tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng...
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 8/9/2023
Tài liệu đính kèm document-45-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang