Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thành lập tổ công tác thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025
Số ký hiệu văn bản 364/QĐ-HU
Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực 17/08/2023
Trích yếu nội dung Thành lập tổ công tác thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 17/8/2023
Tài liệu đính kèm document-21-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang