Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

v/v Triển khai, hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng,( giải búa liềm vàng) lần thứ VIII - 2023
Số ký hiệu văn bản 573/CV-HU
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung v/v Triển khai, hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng,( giải búa liềm vàng) lần thứ VIII - 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 14/7/2023
Tài liệu đính kèm document-20-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang