Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Nghị quyết kỳ họp thứ 8 ( Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất ) của HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2023
Ngày hiệu lực 07/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết kỳ họp thứ 8 ( Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất ) của HĐND huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân Huyện
Người ký duyệt 7/7/2023
Tài liệu đính kèm document-12-.pdf
document-13-.pdf
document-14-.pdf
document-15-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang