Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 202
Số ký hiệu văn bản 03/CT-UBND
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 202
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 6/4/2023
Tài liệu đính kèm document-6-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang