Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Số ký hiệu văn bản 167-CV/BTGHU
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm document-44-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang