Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

v/v Kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MT TQ đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện ý yên năm 2023
Số ký hiệu văn bản 75/KH-HU
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung v/v Kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MT TQ đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện ý yên năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 13/3/2023
Tài liệu đính kèm document-37-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang