Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Về hoạt động của Cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2023
Số ký hiệu văn bản 36/KH-UBND
Ngày ban hành 06/03/2023
Ngày hiệu lực 06/03/2023
Trích yếu nội dung Về hoạt động của Cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 6/3/2023
Tài liệu đính kèm document-12-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang