Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

BÁO CÁO tinh hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023
Số ký hiệu văn bản 221- BC/HU
Ngày ban hành 21/02/2023
Ngày hiệu lực 21/02/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO tinh hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 21/2/2023
Tài liệu đính kèm BC-221-HU.signed.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang