Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v giao nhiệm vụ triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản 58/UBND-VP
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung V/v giao nhiệm vụ triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 6/2/2023
Tài liệu đính kèm document-47-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang