Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v chấp hành nghiêm các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.
Số ký hiệu văn bản 55/UBND-CNVPĐK
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung V/v chấp hành nghiêm các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm document-19-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang