Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật
Số ký hiệu văn bản 495/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày hiệu lực 11/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 11/1/2023
Tài liệu đính kèm document-66-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang