Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v tuyên truyền đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử
Số ký hiệu văn bản 19/TCT-UBND
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày hiệu lực 11/01/2023
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 11/1/2023
Tài liệu đính kèm document-65-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang