Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Kế hoạch công tác của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Ý Yên năm 2023
Số ký hiệu văn bản 08/KH-UBND
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày hiệu lực 11/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Ý Yên năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 11/1/2023
Tài liệu đính kèm document-64-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang