Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Báo cáo kết quả hoạt động của TT HĐND huyện và TT HĐND các xã, thị trấn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01/BC- TTHĐND
Ngày ban hành 05/01/2023
Ngày hiệu lực 05/01/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của TT HĐND huyện và TT HĐND các xã, thị trấn năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân Huyện
Người ký duyệt 5/1/2023
Tài liệu đính kèm document-52-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang