Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023
Số ký hiệu văn bản 09- NQ/HU
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực 27/12/2022
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 27/12/2022
Tài liệu đính kèm NQ-09-HU.signed.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang